شکست های هدفمند: لطفاً زودتر شکست بخورید!

شکست

شکست های هدفمند

شکست های هدفمند ما را به پیروزی می رسانند. شکست های هدفمند شکست هایی هستند که در مسیر دستیابی به اهداف ما قرار دارند و توانایی ما را برای رسیدن به هدف تقویت می کنند. شکست های هدفمند حتماْ باید برای اقدامات کوچک رخ دهند تا بتوان به سرعت از آن ها عبور کرد و گام های بعدی را برداشت.

خوشبختانه گذشته و حال و آینده ارتباط محکمی با هم ندارند. یک فرد مصمم می تواند این ارتباط ضعیف و سست را به راحتی و به سرعت از هم باز کند و برای مسیر خود گزینه های بهتری انتخاب کند. به علاوه در مسیر زندگی اتفاقات ریز و درشت بسیاری رخ می دهد که هر یک می تواند برای ما منشاء اثر و تغییر و اصلاح مسیر باشد تا نگذاریم گذشته ناموفق بر آینده ما تاثیر نامطلوی بگذارد.

باید ما از نتایج شکست های گذشته خود درس های ارزشمندی بگیریم تا راه خود را به درستی انتخاب کنیم و مسیر موفقیت خود را به خوبی هموار نماییم.

شکست

چه شکست هایی مفید هستند؟

اگر فکر و برنامه درست قبلی پشتوانه کارهای ما باشند بی تردید شکست ها مفید هستند. برای این که این ها زوایای پنهان کار را به ما نشان می دهند و ما می توانیم با ارزیابی برنامه و کیفیت اقدامات  خود به نتایج ارزشمندی برسیم.  ولی اگر  در اثر بی تدبیری و عدم توجه به فکر و برنامه به مشکل بخوریم  یقیتاْ به سرزنش خود و جامعه گرفتار می شویم. در این صورت نمی توان مقایسه و ارزیابی درستی از ضعف ها و نقایص کار و برنامه داشت.

آزمون و خطای خلاقانه

اگر می خواهید از تفکر طراحی برای حل مسائل تان استفاده کنید باید بسیار جسورانه و بی صبرانه به دنبال ساخت اولین نمونه های خود باشید. آزمون و خطای خلاقانه (و نه ناآگاهانه) از مهم ترین قواعد تفکر طراحی است. باید با اولین حدس های قابل قبول نمونه ای بسازید و سریع تر شکست های هدفمند را تجربه کنید تا هر چه زودتر به نتیجه دلخواه تان که همانا حل مطلوب مسئله است برسید.

هیچ کس فقط با برنامه ریزی و فکر و خیال به موفقیت و ثروت نرسیده است. شکست های هدفمند بسیار سریع تر ما را به زوایای پنهان و اطلاعات عمیق مسئله می رسانند. حال که این فایده های ارزشمند فقط از دل این طر یق حاصل می شود چه بهتر که زودتر به آن ها برسیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *